9. mars ble det avholdt årsmøte i MCK, delvis på Teams og delvis fysisk. Vi vil takke avtroppende leder Einar Brede Braadland for innsatsen som leder for 2020.

Ny leder for MCK er Agnethe Hinna Hovdenak, som er trener i juniorgruppa for jentene. Gro Govertsen er nestleder, og oppnevnt som barneidrettsansvarlig. Hennes oppgave er å påse at barneidrettsbestemmelsene blir fulgt, og minne både trenere og foreldre på at syklingen skal være lystbetont og uten rangering når barna er under 12 år. Vidar Tregde er trenerkontakt for barn og unge, og skal også være styrets kontakt med utviklings- og dugnadsgruppa for terrengparken. Torfinn Haugen fortsetter som kasserer, og Ole Jørgen Haven og Radek Stalsberg er med i styret som styremedlemmer. 

Takk til avtroppende styre, og takk til dugnadsgjeng som gjør trening på Vassmyra mulig, samt takk til Hans Jørgen Woxen for alt arbeid i kulissene med medlemslister, rapportering og som dataansvarlig!


Agnethe Hinna Hovdenak
Leder Mandal Cykleklubb

Lisens 2021

Se info her

Det enkelte medlem må selv registrere sin lisens HER

Lisensansvarlig i klubben må godkjenne lisensen

For at lisens skal bli godkjent må medlemskontingent være betalt


Sykle til jobben ??

Årsmøte 2021

Dette ble avholdt på Sanden Treningssenter 9.03 kl: 18-20 

Dokumenter HER

Turer i distriktet

Kart og info kan hentes på turistkontoret

Last ned:

SykkelKart-Mandal.pdf

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Vassmyra terrengpark

Reportasje fra Vassmyra Terrengpark v/Lindesnes Av

Facebook sider

Klubben har FB grupper for:

Juniorer

Klubben

Terrenggruppa

Klubben åpen side


Siste nytt

Nyheter

Levert av IdrettenOnline