Kontingent

Medlems fordeler:

  • Fellestreninger
  • Fellesturer
  • Foredrag
  • Lån av utstyr


Klubben har valgt å benytte idrettens systemer for innkrevning av medlems kontingent, dette gjør det enklere for klubben å ha kontroll på innbetalingene og at du som medlem er sikker på at din betaling blir registrert på deg som medlem, du kan etter at kontigenten er betalt hente medlemskortet ditt på Min Idrett (avgiftsfaktura er nå vedlagt purringer og 1.gangs krav), hvis du legger inn bilde, vil dette komme med på medlemskortet.

Kontingenten er:
kr.: 100,- for juniorer
kr.: 300,- for enkelt medlemmer og
kr.: 500,- for familier

I «Min Idrett» kan du også endre/sjekke at opplysninger som adresse, telefon og e-post er korrekte.


Medlemmer som er registrert som familie vil alle få tilsendt e-post om at det ligger faktura i Min Idrett, den skal selvfølgelig kun betales en gang

Husk KID nummer ved betaling


Her er oppskriften på hvordan du henter fakturaen: