Det taes ikke inn nye juniorer 3 uker etter oppstart av høst og vårsesong.

De som evt. meldes inn etter dette kommer på venteliste til neste sesong