Facebook sider

Klubben har FB grupper for:

Juniorer

Klubben

Terrenggruppa

Klubben åpen side


Til klubbens medlemmer

Innkalling til årsmøte i Mandal Cykleklubb 2024 


Innkalling til årsmøte i Mandal Cykleklubb 2024
Styret innkaller herved til årsmøte i MCK.
Årsmøtet avholdes 14.03 kl 19:00 på TT anlegg sitt kontorbygg, Doneheia 138.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01. mars til mck-leder@mandalck.com. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på MCK Facebookside og MCK nettside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av MCK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MCK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på mck-leder@mandalck.com eller på Messenger chat til MCK


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
styret


Dokumenter årsmøte:

2024_årsmelding_MCK.pdf

MCK_årsregnskap_2023.pdf

Aktiviteter_og_turer_blant_turryttere_2023.pdf

MCK_Årsmøte_referat_2024.pdf


Lisens 2024

Se info her

Det enkelte medlem må selv registrere sin lisens HER

Lisensansvarlig i klubben må godkjenne lisensen

For at lisens skal bli godkjent må medlemskontingent være betalt


Sykle til jobben ??

Turer i distriktet

Kart og info kan hentes på turistkontoret

Last ned:

SykkelKart-Mandal.pdf

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Vassmyra terrengpark

Reportasje fra Vassmyra Terrengpark v/Lindesnes Av

Siste nytt

Til klubbens medlemmer

Innkalling til årsmøte i Mandal Cykleklubb 2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i MCK.  

Årsmøtet avholdes 16.03 kl 19:00 på TT anlegg sitt kontorbygg, Doneheia 138. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 02. mars til mck-leder@mandalck.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se Vedlegg-til-arsmote

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på MCK Facebookside og MCK nettside. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av MCK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MCK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vidar Tregde kontaktes på 975 82 727 eller vtregde@hotmail.com 

Dokumenter årsmøte:

Agenda årsmøtet MCK 2023.pdf

MCK-forretningsorden-arsmote-2023.pdf

 2023 årsmelding MCK.pdf


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret  


MCK Årsmøte referat 2023.pdf