Landeveis aktiviteter

Klikk på bildet over, du kommer til Staten Vegvesen's knippe av info videoer

Landeveissykling:

Det er ingen organisert trening / tur i regi av sykkelklubben, det inviteres på FB av den som vil ha følge

Husk å forhåndsplanlegge turen litt i forhold til hastighet og distanse slik at den enkelte vet hva de går til med tanke på egen kapasitet. Å at da turen blir slik man planlegger. Å ikke minst - is på Tangvall er en slager 

Å pass på hverandre i trafikken! Vi har ingen å miste - bruk lys og reflekser også i dagslys. Å alltid hjelm!
10 sykkelvettregler fra NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.
 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.
 3. Fakta om forbikjøring.
  a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere
  b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1. den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5 m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.
 4. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.
 5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.
 6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.
 7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.
 8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.
 9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys - hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.
 10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Aktiviteter idag

Se alle

Kommende Arrangement

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.