Ønsker du å bli medlem ?

Send oss følgende til info@mandalck.com

 • Navn
 • Adresse
 • Mobiltelefon
 • Fødselsdato
 • e-post adresse
 • Gruppe (Landevei eller Terreng

Vi må i tillegg han navn og fødselsdato på foresatte enten mor eller far eller begge

 • Kontingenten er pr idag:
 •  50,- for juniorer
 • 300,- For enkeltmedlemmer
 • 500,- For familie


Hvis du melder inn familiemedlemmer må vi den sammen info som ovenfor

Medlems fordeler:


 • Fellestreninger
 • Fellesturer
 • Foredrag
 • Lån av utstyr


Medlems fordeler hos våre sponsorer:

 • Mandal Sport InterSport:
 • 20 % sykkelrelaterte varer, 25 % på bestilling av sykler over 8000,- som forhåndsbestilles aug. – nov. med levering mars – mai året etter.
 • A – status og prioritet på verksted.
 • Handel generer bonus til klubben
 • Sanden Treningssenter:
 • Treningsmedlemsskap 12mnd/2700,- 6mnd/1600,-
 • FribergFysikalske:
 • Konsultasjon/behandling 250,- Oppfølgende behandling 200,-


Levert av IdrettenOnline