Vi gratulerer


Linn Eigebrekk med utvelgelse til Thon Challenge, som er et samarbeidsprosjekt mellom Thon Hotels og Norges Cykleforbund.
Prosjektet skal engasjerer jenter over hele landet til  å utforske sitt potensial på sykkelen.


Det er per i dag et stort overtall av menn som sykler, både aktivt og mer på mosjonsnivå. Årsaken til dette er mange, men en av årsakene kan være at sykkelmiljøet for kvinner er så begrenset at dette ikke bygger opp under større aktivitet. Det sosiale aspektet er vel så viktig som det sportslige, og kanskje spesielt viktig for kvinner. Det er her ønsket kommer om å legge bedre til rette for økt aktivitet blant kvinner på sykkel. Prosjektet vil være vel så viktig for enkeltindivider, som det er for sykkelsamfunnet.

Thon Challenge gir jenter muligheten til å delta på regionale samlinger, hvor et utvalg får sjansen til å delta på en landslagssamling med landslagsjentene. MCK heier på Linn - og er stolte av å legge tilrette for både gutter og jenter i klubben!


Agnethe Hinna Hovdenak
Leder Mandal Cykleklubb

9. mars ble det avholdt årsmøte i MCK, delvis på Teams og delvis fysisk. Vi vil takke avtroppende leder Einar Brede Braadland for innsatsen som leder for 2020.

Ny leder for MCK er Agnethe Hinna Hovdenak, som er trener i juniorgruppa for jentene. Gro Govertsen er nestleder, og oppnevnt som barneidrettsansvarlig. Hennes oppgave er å påse at barneidrettsbestemmelsene blir fulgt, og minne både trenere og foreldre på at syklingen skal være lystbetont og uten rangering når barna er under 12 år. Vidar Tregde er trenerkontakt for barn og unge, og skal også være styrets kontakt med utviklings- og dugnadsgruppa for terrengparken. Torfinn Haugen fortsetter som kasserer, og Ole Jørgen Haven og Radek Stalsberg er med i styret som styremedlemmer. 

Takk til avtroppende styre, og takk til dugnadsgjeng som gjør trening på Vassmyra mulig, samt takk til Hans Jørgen Woxen for alt arbeid i kulissene med medlemslister, rapportering og som dataansvarlig!


Agnethe Hinna Hovdenak
Leder Mandal Cykleklubb

Lisens 2021

Se info her

Det enkelte medlem må selv registrere sin lisens HER

Lisensansvarlig i klubben må godkjenne lisensen

For at lisens skal bli godkjent må medlemskontingent være betalt


Sykle til jobben ??

Årsmøte 2021

Dette ble avholdt på Sanden Treningssenter 9.03 kl: 18-20 

Dokumenter HER

Turer i distriktet

Kart og info kan hentes på turistkontoret

Last ned:

SykkelKart-Mandal.pdf

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Vassmyra terrengpark

Reportasje fra Vassmyra Terrengpark v/Lindesnes Av

Facebook sider

Klubben har FB grupper for:

Juniorer

Klubben

Terrenggruppa

Klubben åpen side


Siste nytt

Nyheter

Levert av IdrettenOnline